0222 390 3135 Lot CN 27.3, Thuan Thanh II Industrial Park, An Binh Commune, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province.

Technical Solutions

Hãy cho chúng tôi các vấn đề của bạn và chúng tôi sẽ làm việc để tìm ra các giải pháp kỹ thuật tốt nhất

TK Chemical cam kết cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất. Chúng tôi không hài lòng khi chỉ mang đến cho bạn những sản phẩm mà bạn cần. Chúng tôi sẽ đi thêm bước nữa để tìm kiếm các vật liệu mới hoặc tốt hơn để tăng cường hoạt động của khách hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp các đề xuất để lựa chọn vật liệu, cải tiến hiệu suất và thực hiện các sản phẩm mới.

 

Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ chuyên môn của chúng tôi về khoa học mạ và chất tẩy kim loại để khắc phục các vấn đề kỹ thuật của họ. Chúng tôi cung cấp trợ giúp để phát triển và xây dựng sản phẩm mới cũng như khắc phục sự cố các sản phẩm hiện tại của bạn.

Contact

TK CHEMICALS LTD
Representative: Mr. Kimotsuki Yoshihito - Position: Director.
Address: Lot CN 27.3, KCN Thuận Thành II, An Bình commune, Thuận Thành district, Bắc Ninh province.
Phone: 0222 390 3135.
Rental code: 0106529587.

News

Copy of Chemical trading conditions restrict production and conditional business in the industrial sector

 • Mô tả

  a) Being an enterprise, cooperative or business household established under the provisions of law and having branches

 • Copy of Alcoholic disinfectant for factory

 • Mô tả

  Export of agricultural products is a hot issue that was discussed at the meeting of Standing Committee of the National Assembly this morning. Bui Quang Vinh, representative of the Ministry of Planning and Investment, acknowledged: "Not only is the watermelon as reported by the press, other items are also very difficult."

 • Chemical trading conditions restrict production and conditional business in the industrial sector

 • Mô tả

  a) Being an enterprise, cooperative or business household established under the provisions of law and having branches

 • Map

  Web design by WebMinhThuan.Com